Specialista na řízení firem

ASCALAE spol. s r.o. je osobní společností Ing. Petra Karáska, MBA, LL.M založena 2012 jako pokračovatel více než 20letého působení Petra Karáska v manažerských a poradenských rolích.

"Chybami se člověk učí a není vždy nezbytně nutné se učit jen z chyb vlastních, protože ty nejvíce bolí. Historie je plná chyb, které udělali jiní, a i když okolnosti jsou rozdílné, principy chyb se hodně opakují."