Strojírenství je aktuálně na pozitivní vlně - strojaři se nemusí o své řemeslo obávat

Z komentářů glosujících jednotlivé výstupy výzkumu potenciálu strojírenství v zemích střední a východní Evropy v rámci Studie českého strojírenství zpracované společností CEEC Research a prezentované v rámci setkání lídrů českého exportu na Pražském hradě 18.10.2016

Strojírenství je aktuálně na pozitivní vlně a není důvod předpokládat, že by tato vlna nepokračovala i do roku 2017. I přes znatelné strukturální změny v průmyslu jako takovém, které jsou iniciovány technickým pokrokem v mnoha oblastech, robotizací a autonomizací dalších a dalších činností, budou i nadále tvořit základ těchto komplexních systémů strojírenské produkty, a to produkty čím dále více sofistikované, promyšlené z pohledu účelu použití, ale i výrobních a provozních nákladů, apod. Z tohoto pohledu se strojaři nemusí o své řemeslo obávat. Za všeobecný nedostatek technicky vzdělaných pracovníků může rozpad školského systému a společenské posuny hodnot od materiálních (obživa, zemědělství, řemesla, stroje, výroba) k virtuální realitě, ve které se dá zdánlivě žít bez námahy, bez úsilí a pokud se v této virtuální společenské realitě narazí na nějakou překážku, snaží se jen přepnout do jiného programu, a tím se překážky zbavit. Kdežto strojařina, podobně jako jiné obory, které musí pracovat s faktickými daty, skutečným materiálem, respektovat přírodní zákony a neustále hledat způsoby, jak se s překážkami vypořádat, vyžaduje píli, trpělivost, zájem, exaktní a hluboké znalosti, odhodlání a výdrž. Tyto vlastnosti naše současná společnost bohužel do popředí nestaví a nedostatek zájmu o strojařinu je toho pak důsledkem.