Reference

Výběr z referencí

 • Alexander Matušek, Prezident  Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky: „Vážený pán Karásek, dovoľte mi poďakovať Vám za aktívnu účasť na konferencii Newmatec 2019. Vaša prednáška z oblasti manažmentu bola veľmi zaujímavou súčasťou programu. Aj spätná väzba od účastníkov naznačila záujem o podobné témy v budúcnosti. Veríme, že účasť na podujatí bola pozitívnou skúsenosťou aj pre Vás. (15.4.2019, Bratislava) 
 • Jaroslav Strnad, který spolu s dalším akcionářem René Materou vlastní společnost TATRA TRUCKS: „Petr Karásek optimálně odvedl práci krizového manažera a podařilo se mu naplnit vizi restrukturalizace tak, jak byla v roce 2013 navržena. Za to mu jménem akcionářů děkuji." (uveřejněno v magazínu Trucker Fernfahrer č. 1/2016, str. 14). Detailnější reference na vyžádání. 
 • Daniel Heler, člen představenstva České spořitelny a.s., ERSTE Corporate Banking:
  „Tento projekt restrukturalizace společnosti TATRA TRUCKS a.s. je názornou ukázkou perfektního krizového managementu, kde se spojili významní strategičtí investoři s jasnou vizí rozvoje společnosti a velmi zkušený krizový manažer, který přinesl nejen vysoce nadprůměrnou manažerskou kvalitu, ale také zcela výjimečné pracovní nasazení, jimž přesvědčil celou společnost o životaschopnosti projektu. Především díky Vám, vážený pane Karásku, je dnes společnost TATRA TRUCKS a.s. prakticky zcela stabilizována a vrací se mezi hlavní světové výrobce nákladních automobilů. Jsem opravdu potěšen, že Vaše mise skončila takovým úspěchem.“ 
  V Praze 18.12.2015
 • Z. Bursa, předseda nejsilnější ze 7 odborových organizací, působících ve skupině, kde byla prováděna restrukturalizace včetně rozsáhlé redukce zaměstnanců: „Chtěl bych Vám poděkovat za Váš styl řízení a jednání s odbory. Osobně si myslím, že jste byl víc než jen dobrý ředitel. Považuji Vás za člověka, jehož působení ve skupině bylo velkým přínosem“
 • Martin Jahn, Prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR, vrcholový manažer VW Group, Škoda Auto a v předešlém období místopředseda vlády ČR: „Petr Karásek má velké zkušenosti s řízením firem v krizových situacích a dokáže tyto schopnosti využit ve všech situacích. Je schopen velmi rychle analyzovat situaci a přijit s konstruktivními návrhy řešeni. V týmové práci a diskusi se projevuje jako integrátor. Je schopen vyposlechnout si v klidu názory všech zúčastněných a následně nalézt konsensus na základě široké a otevřeně diskuse. Pokud není možně konsensus nebo kompromis v požadované době najit, je schopen velmi rychle samostatně rozhodovat. Je schopen porozumět detailu, ale neztrácí se v něm. Udržuje si vhodný odstup, dívá se na problémy z větší perspektivy a rozhoduje strategicky. Je schopný rychle a se všemi zúčastněnými navázat dobrý a přátelsky vztah. Jeho vystupováni působí klidným, přátelským a motivujícím dojmem. V případě potřeby dokáže ale tvrdým způsobem a razantně hájit zájmy svých partneru a stakeholderů. Je to velmi spolehlivý, zodpovědný a kompetentní partner. Bylo mi potěšením se s ním osobně nebo pracovně setkávat a mohu ho s čistým svědomím a vědomím doporučit.“ (V Changchungu 6.9.2016)
 • Ing. Ladislav Holeček, klient - majitel společnosti AWELD: „Silné stránky Petra Karáska jsou: Analýza stavu problému, nastavení postupu při jeho řešení a jeho implementace, prosazování dohodnutých pravidel a postupů, znalost obchodně právní problematiky i oboru, ve kterém společnost podniká, důslednost a pracovní nasazení ... ... Působení pana Petra Karáska v naší společnosti hodnotíme pozitivně. Došlo ke splnění účelu, pro který byl angažován, tj. zvýšení efektivity společnosti - zisku a nastavení vnitřních procesů ve společnosti.“ (detailnější hodnocení výsledků pro majitele na vyžádání)
 • Karel Samec, mluvčí skupiny Škoda Holding a.s. v daném období, nyní odborník na komunikaci a prezentaci: „S lidmi vycházel velmi dobře. Byl mimořádným komunikátorem, uměl dobře hovořit se zaměstnanci i s novináři a nepotrpěl si na módní manažerskou hantýrku, takže mu vždy bylo rozumět. Přicházel s novinkami a myslím, že o dost předběhl dobu.“ (uveřejněno v Ekonomu č. 2/2008, str. 10)
 • Ing. J. Halfar, Ing. M. Jotov - klienti - majitelé skupiny JBXG: „Jedná se o silnou osobnost se strukturovaným myšlením, s vysokou mírou osobních znalostí, s logickým uvažováním, zadávající jasné úkoly, náročný při kontrole jejich plnění. Má schopnost velmi rychle proniknout do okruhu problémů, koncepčně a rychle uvažuje při využívání metody výběru, má výborné prezentační schopnosti, manažerské schopnosti a zkušenosti, otevřené jednání. Vybudoval pevnou organizační strukturu a kompaktní tým. Zavedl systematičnost do práce se silnou orientací na výsledky. Nastavil pravidla pro komunikaci včetně systému informací s důrazem na controlling. Podařilo se mu nastavit proces řízení, společnost získala směr a logiku v celé řadě důležitých procesů. Změnil systém myšlení lidí zejména v 1. a 2. řídící úrovni ve prospěch zjednodušení řady činností s podstatně vyšší odpovědností za výsledek. Ukončil celou řadu neefektivních činností, naučil lidi daleko více hlídat finanční toky společnosti....“ (kompletní referenční list na vyžádání) 
 • Ing. Petr Hutla - vrchní ředitel a člen představenstva banky ČSOB: „Z hlediska banky vidím úspěch pana Karáska v oblasti řízení nákladů a restrukturalizace neefektivních výrob, jeho působení ve společnosti bylo ale do značné míry limitováno pravomocemi, které mu byly delegovány akcionáři a které mu bránily v aktivnějším řízení v některých klíčových oblastech, jako například ošetření kurzových rizik a odprodej zbytných areálů, nemovitostí a dalších zbytných aktiv.“ (více podrobností týkající se restrukturalizace JBXG na vyžádání)
 • Jiří Ryzka, předseda VZO OS KOVO Kovosvit a.s.: „Za odboráře i ostatní zaměstnance bychom chtěli ocenit krizové vedení, které pomáhalo stabilizovat dění ve společnosti Kovosvit MAS. Velice si vážíme práce celého týmu, ale hlavně jejich osobního přístupu při jednáních se zaměstnanci. Jsou to po dlouhé době manažeři, kteří zaměstnance každý den informovali o dění ve společnosti a říkali na rovinu možnosti případného vývoje situace. Domníváme se, že tento tým P. Karáska pomohl stabilizovat firmu.“ (V Sezimově Ústí 2.9.2016)
 • Ing. Pavel Pachovský - býv. generální ředitel KAROSA/IVECO ČR: „Mohu doporučit Petra Karáska jako člověka s vysokými manažerskými zkušenostmi, znalostmi, člověka, který je zaměřen na výsledky. Petr má schopnost dobře komunikovat a přesvědčovat své obchodní partnery a motivovat svůj tým.“
 • Ing. Petr Vlček, Generální ředitel společnosti Legios Loco a.s.: „ Naše společnost spolupracovala s P. Karáskem a jeho týmem na projektu detailní analýzy společnosti včetně Návrhů a doporučení pro další rozvoj. Jednotliví členové konzultačního týmu jsou odborníci s velkými praktickými zkušenostmi, což se projevilo na velmi kvalitním zpracování detailní analýzy, kdy rychle dokázali odhalit problematické oblasti a najít příčiny těchto problémů. V následných Návrzích a doporučeních pro další rozvoj navrhli skvěle opatření, která skutečně vedou k cíli a svoji formou zpracování nám umožňují se efektivně soustředit na postupné kroky dle důležitosti a urgentnosti. Výborná byla i komunikace se zaměstnanci Legios Loco, přičemž se povedlo prezentovat problémy i jejich řešení takovým způsobem, že si jejich řešení vzali zaměstnanci a manažeři za své, což prakticky vede k velmi rychlému postupu realizace.“ (V Lounech 2.9.2016)
 • Ing. P. Viertl, CSc., finanční specialista skupiny akcionářů KORD: „Jak jsem poznal pana Petra Karáska, k řízení uvedených procesů přistupoval profesionálně, byl cílově orientovaný, uplatňoval své zkušenosti z dosavadní profesionální praxe. Výsledky, v podobě zefektivnění vybraných business units skupiny Kord, byly dosaženy, jak v podobě organizační efektivity, nákladových redukcí a zvýšení ziskovosti, tak i v podobě nastavení systému řízení a zavedení manažerských praktik tak, aby efektivnost byla permanentním mottem výkonného managementu restrukturalizovaných výrobních subjektů.“ (kompletní referenční list na vyžádání)
 • Ing. Josef Vojta, PhD, externí lektor na VŠE Praha: “Spolupracoval jsem s Petrem Karáskem na seminářích a přednáškách zaměřených na restrukturalizace a krizové řízení na VŠE Praha. Jeho přednášky a prezentace studentům byly zaměřeny na praktické použití manažerských nástrojů při restrukturalizacích výrobních firem. Studentům se snažil předat znalosti a zkušenosti, které nabyl během své úspěšné kariéry. Jeho přístup k předávání zkušeností je inspirující a často vyustí v širokou a bohatou diskusi se studenty.“