Projekt AWELD

          Výrobní společnost zaměřená na zakázkovou výrobu strojů a jejich servis, jako typický představitel podniků SME, založený a vlastněný privátními osobami, který se dostal po období růstu z důvodu vnějších příčin (všeobecná krize stavebnictví, které bylo největším segmentem obchodu) i z důvodu vnitřních příčin do období poklesu a stagnace. Revitalizační projekt spočíval v přípravě nové strategie, nastavení pravidel řízení a procesů běžných v zavedených větších firmách, ekonomického řízení, změny v organizaci a plánování výroby, zavedení systému řízení jakosti, nastavení mzdově motivačního systému apod.

          Výsledkem revitalizace bylo zvýšení zisku, výrazné zvýšení produktivity práce o 45%, měřitelné zlepšení kvality a docílení dodržování termínů zakázek.

       

   

           Vývoj pohledávek po splatnosti.