Projekt DISA Industries

          Společnost zabývající se vývojem a výrobou speciálních strojů a zařízení zejména pro automobilový a loďařský průmysl a metalurgii, byla založena jako výrobní závod dánské průmyslové skupiny, která postupně skoupila většinu konkurentů v oboru v rámci Evropy, ale i některých dalších zemí, ukončila v těchto lokacích výrobu a tuto přesunula právě do České republiky. Jednotlivé zahraniční pobočky však nadále používaly vlastní design původních výrobků a vlastní procesy plánování, objednávání, kalkulací, kvalitativních a technických norem apod. Po přibližně 10 letech provozu v rámci výše uvedené formy práce podnik v Příbrami neprosperoval a bylo nutno přistoupit k radikálnější změně jeho fungování.

          Restrukturalizace byla zaměřena na redesign firemních procesů v konstrukci a přípravě výroby, výrobě, logistice, nákupu, obchodě a servisu, zavedení projektového řízení, zefektivnění organizace. Významnou oblastí zlepšení bylo zejména nastavení efektivnějších pravidel spolupráce se zahraničními partnery ve skupině ve smyslu přípravy a plánování zakázek a unifikace technických řešení.

          Výsledkem byl nárůst produktivity o 30%, snížení reklamací a kvalitativních neshod o 80%, zkrácení výrobních lhůt o 10% a celkové zvýšení hodnoty firmy. Po úspěšné restrukturalizaci byla firma včetně zahraničních obchodních poboček následně prodána novému finančnímu investorovi.

 

  

Příklad dvou strojů, u nichž při opakované výrobě došlo ke zvýšení produktivity práce a tím ke snižování počtu potřebného výrobního času.

Příklad snížení podílu reklamací za výrobní závady.

Příklad optimalizace kapacitního plánování jednotlivých pracovišť.