Interim manažeři uplatňují své znalosti a zkušenosti, neprodávají svoji prostou pracovní sílu.

3/2014- z článku Pojištění „krizařů“ v rizikových projektech, Moderní řízení č. 3/2014

P. K.: „Jedním z projevů dočasného (interim) managementu jakéhokoliv druhu, ať už je substituční, projektový nebo změnový, je, že tito lidé potřebují mít možnost uplatnit svoje znalosti a zkušenosti; neprodávají svoji pracovní sílu, ale to, co mají v hlavě.“