Jaké jsou možnosti dalšího zvyšování produktivity práce?

Z komentářů glosujících jednotlivé výstupy výzkumu potenciálu strojírenství v České Republice v rámci Studie českého strojírenství zpracované společností CEEC Research a prezentované v rámci setkání lídrů českého exportu 15.5.2018.

Jaké jsou možnosti dalšího zvyšování produktivity práce?

Z pohledu člověka, který se profesně věnuje řešením problémů zejména výrobních strojírenských firem, stále častěji vidím, že efektivita činnosti řady podniků je limitována způsobem jejich organizace a řízení. Rezervy, které jsou v této oblasti v řadě firem, jsou mnohem větší, než předpokládané ztráty způsobené například fluktuací koruny nebo případným dopadem pohybu daňových sazeb o jednotky procentních bodů. Přesto je této oblasti věnována menší pozornost, k potřebnému vzdělávání a rozvoji manažerů a majitelů v tomto směru dochází opravdu jen u velmi osvícených osobností.

 

Co způsobuje v jednání se zahraničními partnery tuzemským podnikům komplikace?

Každý exportér si musí umět v globalizovaném tržním prostředí především poradit sám. Stát by měl vytvářet pouze obecné předpoklady pro působení a pronikání na trhy, na kterých není možné úspěšně dle místních zvyklostí působit bez takovéto formální státní záštity. Tak to dělají i ty nejrozvinutější státy světa. Bohužel si v ČR v poslední době pěstujeme schopnost „prát špinavé domácí prádlo“ pokud možno v přímém přenosu do celého světa, čemuž pak zahraniční prostředí dobře nerozumí a pozici ČR, ale i jednotlivých exportérů, to značně a zbytečně oslabuje.