Stát by měl více podporovat spolupráci firem a škol

Komentáře Petra Karáska k aktuální problematice v rámci STUDIE ČESKÉHO STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU H2/2018 prezentované za přítomnosti předsedy vlády a ministrů na Pražském hradě 11.12.2018.

UVÍTALI BYSTE VĚTŠÍ PODPORU STÁTU FIREM, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ S TECHNICKÝMI ŠKOLAMI?

 Stále více se ukazuje, že ve směřování vysokého školství musí hrát větší roli jak stát, tak profesní svazy. Dokážu si tedy představit, že v akademických senátech státem zřizovaných vysokých škol by měly být zastoupeny stát, oborové svazy a akademici rovným dílem tak, aby zájmy všech tří skupin byly prosazovány rovnoměrně.

 

CO PODLE VAŠÍ ZKUŠENOSTI AKTUÁLNĚ NEJVÍCE KOMPLIKUJE VÝSTAVBU INFRASTRUKTURY?

Každý dobře fungující organismus potřebuje efektivní komunikační sítě. Bohužel rozvoj komunikačních sítí, tedy silnic, dálnic, železnic (zejména vysokorychlostních), ale i rychlého datového spojení, je v ČR stále tristní a rozdíl vůči okolním či srovnatelným zemím se stále zvětšuje. Na vině není primárně zřejmě nedostatek zdrojů, ale neschopnost cokoliv smysluplného a potřebného zrealizovat z důvodu obrovského nárůstu byrokracie, nesmyslných postupů a  zanedbatelné odvahy úředníků používat více mozek a méně alibismus. Stát není ani schopen vynutit vůli demokratické většiny vůči těm menšinám, které neuspěly v otevřeném demokratickém volebním souboji, ale svá menšinová přání a postoje si vyvzdorují tím, že maří realizaci toho, co si demokratickými nástroji přeje většina.