Zaměření společnosti

Provádění dynamických změn v podnicích

 • řešení systémových problémů
 • restrukturalizace či razantní změna procesů
 • krizové řízení
 • příprava na prodej či fúzi; nastavení nových principů fungování po změně vlastníků
 • významná změna strategie podniku, restart
 • zavedení procesního řízení, nastavování procesů, eliminace neproduktivních činností
 • vybudování stabilního manažerského týmů a jeho příprava na převzetí plné odpovědnosti za řízení podniku
 • pomoc při řešení nástupnictví, zapracování nové generace majitelů

Typický postup spolupráce na projektu:

 1. Vyjasnění záměrů, cílů se zadavatelem
 2. Analýza situace v podniku
 3. Příprava návrhu řešení situace, příprava plánu postupu
 4. Diskuze připravených návrhů se zadavatelem, případné úpravy
 5. Schválení plánu postupu zadavatelem, projednání zdrojů (včetně času) a uzavření dohody
 6. Start realizace dle schváleného plánu, převzetí zodpovědnosti
 7. Kontrolní milníky postupu
 8. Termínovaný konec realizace, vyhodnocení, předání
 9. Případně následný monitoring vývoje, doporučení případných korekcí, mentoring managementu či vlastníků

Omezení rizik pro klienty:

 • postup je rozfázován
  • ve fázi analýzy a přípravy návrhu postupu žádná rizika nehrozí – činnost je prováděna paralelně k dosavadnímu fungování podniku a nijak (kromě čerpání informací) do něj nezasahuje
  • po schválení plánu jsou nastaveny kontrolní milníky, zadavatel dostává pravidelné podrobné zprávy (zpočátku týdenní, dvoutýdenní, posléze po dohodě měsíční) a může a měl by si neustále kontrolovat soulad postupu se schváleným plánem
 • mandátní smlouva upravuje odpovědnost, kterou přebírá interim manažer
 • interim manažer je vázán etickým kodexem České asociace interim managementu (viz web)
 • reference z předešlých projektů
 • osobní integrita a konzistentnost poskytovatele služeb