ESSA Czech

Záchrana výrobce komponentů pro automobilový sektor dodávajícího exkluzivně své výrobky ca 20 výrobním závodům evropských automobilek. Podnik vlastněný zahraničním vlastníkem se dostal do hlubokých problémů postihujících téměř všechny oblasti jeho činnosti. Následně byla společnost přejmenována na TAWESCO Automotive spol. s.r.o.

Cílem záchranného projektu bylo odvrátit zastavení výroby a krach podniku. To se krizovému týmu pod vedením Petra Karáska připravenou řízenou reorganizací v rámci insolvenčního řízení podařilo bez přerušení výroby a dodávek. Firma pod novým vlastníkem v termínu splnila svůj reorganizační plán vypořádáním věřitelů. Po formálním soudním ukončení procesu reorganizace  (ve III.Q.2018) byl příběh této firmy analyzován a prezentován na půdě CAIM, AUTOSAP či při jiných příležitostech. Na projektu se podílel tým 7 externích interim manažerů (až na výjimku členů CAIM) se specializací na oblast krizového řízení, řízení výroby, řízení nákupu, řízení ekonomiky a controllingu, řízení obchodních činností, na systém řízení jakosti a řízení rizik a také po určitou část projektu na oblast řízení logistiky. Jeden z členů restrukturalizačního týmu zůstal kvůli kontinuitě ve vedení restrukturalizovaného podniku i po skončení projektu a řídí podnik nově z pozice jednatele.

 

Hlavní výsledky restrukturalizace (projekt restrukturalizace probíhal od 12/2016 do 8/2018, přičemž „horká fáze“ projektu se odvíjela mezi 3/2017-7/2017):

•          Provozní stabilizace –  nově nastaven systém řízení výrobního procesu  a logistiky, obchodních aktivit, nastavení finančních toků a standardizace účetnictví, narovnání vztahu s bankami a stakeholdery,  stabilizace demotivovaného personálu,  jednání s odbory a uklidnění situace

•          Získání provozního kapitálu od nového investora, v rámci insolvenční situace využití financování prostřednictvím tollingu

•          Nastavení  nové vize, střednědobých cílů a strategie společnosti

•          Standardizace jednotlivých procesů a znovuzískání potřebné certifikace kvality

•          Splnění reorganizačního plánu, ukončení insolvence – obnovení důvěryhodnosti mezi obchodními partnery a dalšími spolupracujícími subjekty

 

Kořenové příčiny vzniku krize podniku:
 • Přístup a chování vlastníka
 • Nerealistická a obtížně udržitelná strategie z dlouhodobého horizontu
 • Neudržitelný obchodně-ekonomický model, nabídka nejnižších cen bez ohledu na reálné náklady
 • Dvě krize v krátkém časovém intervalu (globální 2008-2010 a následná podniková 2011-2016)
 • Chybějící efektivní systém řízení  a controlling
 • Chybějící systém řízení rizik
  Několik poučení z krizového vývoje podniku:
 • Role majitele:
  •  Nastavit vlastnickou vizi srozumitelnou a akceptovatelnou všemi stakeholdery
  •  Zabezpečovat a podporovat neustálý udržitelný rozvoj společnosti, investic, procesů, zaměstnanců
  •  Nastavit corporate governance a angažovat kvalitní výkonné manažery ve vedení společnosti vč. adekvátních kompetenci
  •  V případě krize angažovat včas interim krizové manažery a systém řízení přizpůsobit vývoji situace
  •  Uvědomit si/připustit skutečnost, že podnik se nachází v krizi, pokud tomu vše nasvědčuje
 • Role managementu:
  • Existence managementu schopného v rámci nastavených kompetencí samostatně a efektivně řídit společnost
  • Rozpracovat vrcholovou strategii do jednotlivých dílčích strategií (výrobková, obchodní, výrobní, nákupní ...)
  •  Poskytovat vlastníkovi zpětnou vazbu oprávněnou oponenturu
  •  Nezakrývat skutečnou podstatu
  •  Využívat systému dlouhodobého i krátkodobého plánování a controllingu
 • Role zákazníků/odběratelů:
  • Dostatečně, pravidelně a efektivně komunikovat s dodavatelem (ne jen formálně)
  •  Požadovat reálné cenové i obecné podmínky (neúměrně vysokými nároky a tlakem na cenové podmínky „nezabíjet“ své dodavatele)
  •  Nastavit rezervy pro nepředvídatelné situace
  •  Realizovat pravidelné zákaznické audity (ne jen formálně)
  •  Nastavit systém řízení rizik a včas reagovat na rizikové faktory
  •  Systematicky zajišťovat alternativní dodavatele zejména pro klíčové komodity (dual sourcing)
 • Role dodavatelů:
  •  Nastavit pravidelnou a efektivní komunikaci (ne jen formálně)
  •  Systematicky vyhodnocovat solventnost/rating /rizika jednotlivých odběratelů
  •  Včas reagovat na negativní signály zákazníků i trhu
  •  Nastavit systém řízení rizik (ne jen formálně)
  •  Systematicky mapovat a vyhodnocovat konkurenční prostředí
  •  Nastavit fungující obchodní a cenovou strategii  i se zřetelem na koncového odběratele/finalistu
 • Doporučení - čeho se napříště vyvarovat:
  •  Nesystematického způsobu řízení bez nedostatečně připravené a revidované vize i strategie
  •  Ekonomicky nepodložených  rozhodnutí majitelů a investorů;  bez fungujícího obchodně-ekonomického modelu není firma schopna přežit, natož se dále rozvíjet
  •  Realizovaných obchodů „za každou cenu“