Barometr českého průmyslu 05/2021

Po těžkém období roku 2020, kdy český průmysl zaznamenal po mnoha letech pokles, se v tomto roce můžeme těšit opět na oživení našeho nejvýznamnějšího sektoru ekonomiky. V rámci právě probíhajícího procesu přeuspořádávání celosvětových poměrů mají naše průmyslové firmy ideální šanci vylepšit si své postavení… Publikováno Národním centrem průmyslu 4.0 Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha v 5/2021

  •  Komentář k současnému vývoji průmyslu jako celku
    V rámci právě probíhajícího procesu přeuspořádávání celosvětových poměrů mají naše průmyslové firmy ideální šanci vylepšit si své postavení, napravit strategické chyby, které se staly zejména v 90. let z důvodů naší tehdy malé zkušenosti a do jisté míry i byznysové naivity. K tomu je však potřeba strategické odvahy, kvalitních a vzdělaných spolupracovníků a také schopnost se alespoň na čas oddělit od dennodenního mikromanagementu. Bylo by škoda takovouto jedinečnou příležitost promarnit. Synonymem pro tento proces jsou silný marketing a obchod, vlastní finální výrobek či služba nebo alespoň samostatně vyvíjené podsestavy nebo komponenty – tedy vlastní vývoj a inovace, nezávislost pouze na jednom dvou odběratelích apod. Bohužel pro firmy, které na strategické uvažování nejsou mentálně dostatečně připraveny, to ale bude znamenat další „upevnění“ si postavení poddodavatele dodavatelů dalších subdodavatelů, kteří mají všechno nadiktováno od svých obchodních partnerů smluvně i s nemalými sankcemi a jejichž manévrovací prostor bude zase jen užší a užší.
  •  Jsou pro Vás dotační programy lákavým řešením nedostatku vlastních zdrojů na investice do nových technologií/inovací?
    Přesto, že různé dotace či granty pomohly řadě českých průmyslových firem k získání nových technologií a tím tak trochu dohnat výsledek čtyřicetiletého zaostávání za vyspělým světem či pomohly realizovat spoustu zajímavých inovačně-vývojových projektů, tak stále více v sobě cítím názor, že všeliké dotace do podnikání jen křiví férové podmínky na trhu. Kritériem totiž není vždy perspektivní nápad anebo úspěch výrobků a služeb na konkurenčním trhu, ale stává se jím schopnost dobře zpracovat a „v mašličkách“ poslat žádost o grant nebo rychlost kliknutí ihned po otevření elektronického portálu daného grantu