Prevence firemních krizí

Ve 38. čísle týdeníku EKONOM bylo uvedeno desatero Petra Karáska PREVENCE FIREMNÍCH KRIZÍ.

  1.  Všechny firmy, i ty, které dnes nečelí žádným fatálním problémům, by si měly pečlivě zrevidovat svůj stávající byznys model a ověřit si, zda je i v současné situaci měnících se vnějších podmínek stále dostatečně udržitelný a  perspektivní.
  2.  Zvláště je třeba posoudit citlivost nejdůležitější oblasti stávajícího byznys modelu s ohledem na nejvíce se měnící vstupní parametry daného podnikání. Tedy dodávky a ceny plynu, el. energie, dodávky důležitých vstupů surovin či komponentů z rizikových oblastí apod. Na tyto oblasti je třeba dopředu promyslet alternativní scénáře „co uděláme, když …“.
  3.  Specifickou oblastí jsou zaměstnanci. Co tedy budeme dělat, pokud dojde k výpadku elektrické energie, plynu či dodávek tepla na několik hodin, na den, na několik dnů či dokonce týdnů. Budeme situaci řešit výlukou, překážkou na straně zaměstnavatele, dohodou se zaměstnanci na mimořádné dovolené, přesunem směn či jinak.
  4.  S předešlým bodem souvisí nutnost efektivní, a hlavně neustálé komunikace. Zejména se zaměstnanci, ale i s dodavateli, zákazníky, bankami, institucemi apod.
  5.  V případě obchodních kontraktů lze doporučit jejich důkladné prostudování, abychom si připomněli podmínky uzavřených smluv řešící zejména nestandardní situace. Připravme se na eventuality, kdy by došlo k nějakým zádrhelům. Ty je vhodné s obchodními partnery zkusit diskutovat a řešit včas dopředu, než daná problematická situace nastane.
  6.  Je vhodné promyslet, jak máme zajištěny zdroje pro případ náhlých nepředpokládaných nákladů spojených s řešením výpadků činnosti. U úvěrového financování je třeba si osvěžit podmínky daných úvěrů a ev. komunikovat s bankou o jejich případné úpravě.
  7.  I pro malé podniky je důležité mít zmapovaná rizika, z aktuálního pohledu ohodnoceny jejich dopady a pravděpodobnosti, že se rizika zhmotní. Rovněž tak mít u každého rizika uvedeno, jakým způsobem ho budeme řešit. 
  8.  V každé situaci doporučuji podívat se čas od času na své podnikání z určitého odstupu, nadhledu. Sami toho jsme poměrně obtížně schopni. Je proto vhodné požádat někoho nezávislého, aby nám tento pohled poskytnul. Někoho, komu důvěřujeme, ale kdo má i dostatečné odborné předpoklady a zkušenosti.
  9.  Pokud cítíme, že se něco v našem podnikání nevyvíjí dobře, bezpečnější je začít tyto věci řešit včas, věnovat se co nejdříve rozboru příčin a pak neoddalovat potřebná rozhodnutí.
  10.  Snad každý problém v podniku má více příčin než jednu. Většinou jde o řetězec jednotlivých okolností, jejichž současný výskyt pak vede k problému. Pro řešení nestačí jen hasit důsledky, ale velmi důležité je odstranit kořenové příčiny. Proto je musíme zjistit a nezdráhat se je i pojmenovat a řešit.