Odborná literatura

Odborná kniha  LÉČENÍ FIREM V KRIZI -  Krizové řízení z pohledu krizového manažera, který vedl záchranu značky Tatra  

 

Kniha se zabývá tématem využití nástroje krizového řízení při záchranách či restrukturalizacích podniků, zejména výrobních. Autor Petr Karásek při tom těží ze své více jak patnáctileté praxe právě v oblasti restrukturalizací a krizového řízení. Své poznatky z této praxe využívá při častých přednáškách na dané téma. V rámci svých zkušeností s tímto oborem si vytvořil a právě na při zmíněných přednáškách i ověřil specifický přístup k dané problematice, v rámci kterého využívá různých přirovnání mezi postupy a metodikami při záchraně firem a obdobnými postupy a metodikami např. při záchraně lidských životů – tedy z oblasti medicíny. Použitím podobných příměrů z oblastí, které jsou většině lidí bližší a známější, než poměrně specifická oblast krizového řízení, seznamuje posluchače a čtenáře s logickými zákonitostmi platnými v oblasti restrukturalizací a záchrany podniků. V knize jsou použity i konkrétní příklady a zkušenosti z nejznámějšího případu mise v krizovém řízení – tedy ze záchrany a obratu v podnikání známého výrobce nákladních vozidel TATRA.

Protože mnoho pojmů a termínů z oblasti krizového řízení a interim managementu obecně není i v odborné manažerské veřejnosti běžně známých (což vyplývá mj. i ze zmíněné přednáškové praxe), je do textu zařazeno i několik odborných vysvětlujících statí, které mají ambici povědomí o kategoriích, podmínkách a pravidlech v této oblasti rozšířit.

V oblasti firemních krizí není mnoho vhodné tuzemské literatury, protože tato oblast je jakousi důvěrnou, běžné veřejnosti téměř nedostupnou doménou právních a poradenských firem, ostatně ani majitelé podniků nejsou většinou ochotni souhlasit se zveřejněním situace a způsobu jejího řešení ve svých firmách, které se ocitly v problémech. Tato kniha si dává za cíl tuto mezeru do jisté míry zaplnit. Současně může být také chápána jako jakýsi návod pro využití krizových manažerů majiteli firem, ale i insolvenčními správci, bankéři či právníky, kteří se problematikou nedobře fungujících podniků profesně zabývají. Současně může sloužit jako zdroj příkladů a poučení i pro další manažery.

Kniha, která obsahuje 21 kapitol a 16 dalších vysvětlujících oddílů na necelých 200 stranách by měla vyjít koncem října 2017 v nakladatelství GRADA.  Předmluvu a doslov napsali prof. Eva Kislingerová z VŠE, která se dlouhodobě věnuje oblasti ekonomických restrukturalizací podniků a přední český top manažer ing. Vratislav Kulhánek, mj. bývalý velmi úspěšný šéf největší české automobilky ŠKODA AUTO. Na úpravách textu se podílel i přední český ekonomický novinář Petr Korbel.  Představení knihy je směřováno k příležitosti Restrukturalizačního fóra pořádaného TMA (jejímž je P. Karásek členem) v České národní bance 31.10.2017. Kniha, která vychází pod patronací České asociace interim managementu a bude k dispozici i v elektronické verzi.

 

Ukázka některých připravovaných názvů kapitol nebo vysvětlujících oddílů knihy:
 •  PŘEDPEKLÍ, PEKLO, OČISTEC  - aneb Co to vlastně je podniková krize
 •  PARNÍK SE POTÁPÍ A NA PALUBĚ SE TANČÍ – Jak poznáme, že se firmě nedaří?
 •  POKUD NEVÍME, KAM A PROČ JDEME, NEMŮŽEME NIKAM DOJÍT -  Aneb jak se pozná správný cíl a nakolik je třeba se jím v krizi zabývat?
 •  LZE VYLÉZT NA EVEREST BEZ POSTUPNÝCH ZASTÁVEK? – Jak plánovat postup při vybředávání z krize?
 •  NA PALUBU VSTUPUJE LODIVOD aneb Dva u kormidla je moc. Majitel a krizový manažer – kdo vlastně posádce velí?
 •  FIREMNÍ KULTURA PŘI RESTRUKTURALIZACI
 •  VŠELIKÉ KVALTOVÁNÍ TOLIKO PRO HOVADA DOBRÉ JEST – aneb ani záchrana firmy se nesmí uspěchat
 •  ODBORÁŘI NA PALUBĚ -  Požehnání nebo prokletí?
 •  AKTIVNÍ LEADERSHIP, ASERIVITA, AGRESIVITA A AROGANCE … -  vztahový desetiboj krizového manažera
 •  ZÁCHRANA PŘIŠLA POZDĚ, OPERACE SE NEPOVEDLA A PACIENT UMÍRÁ -  Moratorium, úpadek, reorganizace, konkurz a krach
 •  …
 •  Jaký je rozdíl mezi interim manažerem, poradcem, koučem či mentorem?
 •  Co to je vlastně interim management? Kde a v jakých situacích se používá a jaké jsou běžné podmínky jeho využití?
 •  Kde a jak hledat interim manažery?
 •  Jaké jsou podmínky a rizika využití interim manažerů?
 •  Kdo nese odpovědnost za případné škody vzniklé vlastníkům, nebo za důsledky, pokud se záchrana firmy v krizi nepovede?
 •  Etika při výkonu činnosti interim manažerů…..

Autogramiáda knihy proběhla v sídle ČNB 31. října 2017.

 

Seriál   MANAŽERSKÉ ZÁSADY ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE -  zveřejňovaný na pokračování v odborném technickém měsíčníku MM průmyslové spektrum  

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.