Videokonference Turnaround Management Association ČR

Nastávající krizová hospodářská situace se z našeho českého pohledu bude blížit spíše procesům během masivní transformace hospodářství střední a východní Evropy v letech 1990–19⁠93 Petra Karáska.

Po odeznění těch nejkritičtějších měsíců se očekává zásadní proměna ekonomických trhů, z které vyjdou vítězně ti, kteří se adaptovali zavčasu. „Nastávající krizová hospodářská situace se z našeho českého pohledu bude blížit spíše procesům během masivní transformace hospodářství střední a východní Evropy v letech 1990–19⁠93 než situaci související s finanční krizí 2008–2010. Pojmy jako druhotná platební neschopnost, barterové obchodování, vícestranné zápočty – clearing, a bohužel I určité negativní jevy související se zneužíváním přechodně uvolněných pravidel v podnikání, se mohou opět začít objevovat. Pro řadu podniků to bude znamenat restart podnikání v podstatně jiných, možná zcela nových podmínkách na trhu,“ odhaduje Petr Karásek, člen TMA ČR. Firmy, které rychle pochopí, že podmínky v ekonomice a na řadě oborových trhů budou zcela jiné a že se svět po koronaviru nebude po odeznění epidemiologických opatření vyvíjet podle extrapolace vývoje světa před koronavirem, mohou vyjít z této situace posíleny. Musí při tom ale uvažovat s dostatečným strategickým nadhledem a opustit nostalgické vzpomínání na to, jak se jim žilo předtím.