Analýza českého průmyslu 2020

Z dnešního pohledu se jeví předešlé roky jako období konjunktury, které logicky muselo někdy skončit. Že však skončí poměrně razantním globálním zabrzděním souvisejícím s pandemií koronaviru, nikdo asi neočekával. Nicméně každá podobná krize způsobuje v systému diskontinuitu, což některé subjekty může ohrozit, ale zároveň je to ohromná příležitost.

  • Jaký vývoj českého průmyslu očekáváte v tomto a příštím roce?

Z dnešního pohledu se zdá období předešlých let obdobím konjunktury, které logicky muselo někdy skončit. Že však skončilo poměrně razantním globálním zabrzděním souvisejícím s pandemií koronaviru nikdo neočekával. Nicméně každá podobná krize způsobuje v systému diskontinuitu, což některé subjekty může ohrozit, ale zároveň je to obrovská příležitost. Za sebe vidím pro české strojírenství právě tuto příležitost v podobě možnosti napravit a vylepšit postavení řady podniků ve výrobně dodavatelském řetězci a jejich zapojení do mezinárodní dělby práce, dané transformací našeho hospodářství v 90. letech. Na druhou stranu uspět v tomto překotném souboji o lepší místo na slunci mají šanci asi jen ty podniky, které na to byly mentálně nastaveny už před koronakrizí. Strojírenské podniky, které jen budou nervózně čekat na pokračování předkrizových objednávek od svých stávajících odběratelů a budou se přitom spoléhat na podpůrné programy vlády se stanou brzo potenciálními pacienty pro krizové řízení nebo kořistí zahraničních investorů.

  • Které kroky vlády na podporu průmyslu byste nejvíce ocenili?

Jako krizový manažer musím konstatovat, že si naše vláda, ale i hejtmani a starostové vedli v koronakrizi (v její první fázi) velmi dobře. Krizové řízení se od běžného odlišuje v tom, že čelíte nějaké nenadálé situaci, na kterou nejste dostatečně připraveni, že musíte rozhodovat v situaci informační nedostatečnosti a všeobecného chaosu rychle a bez alibismu, že většina krizí nejde řešit striktně podle procesního či právního rámce předkrizového období a že cílem krizového řízení je dosažení skutečného výsledku s co nejmenšími škodami a s co největším efektem, což se nikdy neobejde bez chyb či ztrát. Tedy něco jako vítězství v basketbalu – třeba i 100:99. Těch 99 obdržených košů je bohatě vykoupeno oním celkovým vítězstvím.

  • Jaké jsou důvody pro inovace?

V minulosti existovalo politické heslo: Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Když odhlédneme od jeho tehdejšího politického zneužití, tak je stále vysoce pravdivé. Svět kolem nás se mění se zvyšující se rychlostí, a proto je třeba se stejnou flexibilitou reagovat. Ideálně v nějakém svém oboru i ten vývoj světa aktivně spoluurčovat. Inovace výrobků, služeb, nebo celého byznys modelu jsou v boji o přežití na trhu nutností. Jen by přitom bylo dobré zůstat nohama na zemi, tedy hledat pragmatická řešení, která skutečně pomohou uživatelům, o která budou mít zájem reální zákazníci a odběratelé a nepodléhat přitom ideologickým výstřelkům s primárním cílem ždímat prostředky z různých dotací, grantů a podpůrných programů. Tato podpora někdy může napomoci projektům, které mají racionální jádro, ale její získání by nemělo být cílem podnikání, což se bohužel projevuje kolem nás stále častěji.