Barometr českého průmyslu 01/2021

Český průmysl v současné době dělá, co může. A nevede si při tom jako celek zatím nijak zásadně špatně - to ve srovnání nikoliv s předešlým obdobím několikaleté konjunktury, ale ve srovnání s podobně postiženými státy.

  • Komentář k současnému vývoji průmyslu jako celku

Český průmysl v současné době dělá, co může. A nevede si při tom jako celek zatím nijak zásadně špatně - to ve srovnání nikoliv s předešlým obdobím několikaleté konjunktury, ale ve srovnání s podobně postiženými státy. V nejbližším období však očekávám, že náš zpracovatelský průmysl začne mít problémy větší, než bude průměr v ostatních evropských zemích. Důvodem je struktura - velký počet subdodavatelů a relativně malý počet finalistů, resp. firem s vlastním vývojem výrobků a s centrálou, ve které se rozhoduje, umístěnou v ČR.

  •  Měla by vláda v současné době upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek české firmy?

Jednoznačně! Jen blázen toto nedělá. Pravidla, která tomu formálně zabraňují, jsou nastavena v důsledku lobbingu nadnárodních korporací a nebo politicky silných států, a to logicky v jejich prospěch. Ale bohužel to souvisí i s naší mentalitou. Aby nás náhodou někdo neobvinil, že preferujeme vlastní lokální dodavatele, tak jsme i v uplatňování formálních pravidel často papežštější než papež. V Německu nebo třeba ve Francii jsou častěji preferovány domácí firmy nejen na úrovni vlády, ale i na úrovni místních samospráv, veřejných podniků, ale i privátních firem.