Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M

Profil manažera

     

Vzdělání:

  • Gymnázium v Kutné Hoře
  • Vysoké učení technické v Brně, Strojní fakulta, obor konstrukce dopravních, zemědělských a stavebních strojů (5-leté studium zakončeno obhájením diplomové práce na téma Konstrukce točnicového spojení kloubového autobusu)
  • MBA- Sheffield Hallam University, MUVS (zaměření na podnikovou ekonomiku, obchod a řízení firem; 3-leté studium zakončeno obhájením disertační prace na téma Marketingová strategie výrobní firmy ŠKODA TRANSPORTATION)
  • LL.M – Právnická Fakulta Masarykovy University v Brně, Nottingham Trent University (zaměření na pracovní, obchodní a korporátní právo;         2-leté studium zakončeno obhájením disertační práce na téma Sociální a mzdová politika podniku v období krize) 
  • Certifikát interim manažera, získaný na základě splněných kritérii definovaných Českou asociací interim managementu 9. 6. 2016

Dovednosti:

  • Anglický jazyk (aktivně), Ruský jazyk (aktivně), Německý jazyk (zaměření na tech. oblast)
  • uživatelské počítačové dovednosti – MS Office (Word, Excel, PowerPoint), manažerské (IS SAP, BaaN, EBS Oracle, Helios ...)
  • řidičské – řidičský průkaz A, B, C, D, E, M, T; více jak 100 000 km řidičské praxe v rámci zkušebních jízd autobusy a těžkými nákladními vozy 

Členství:

Nejdůležitější body profesní a odborné praxe: