06/2023 | Barometr českého průmyslu

Na Národním průmyslovém summitu, který proběhl v červnu 2023, byla prezentována Analýza českého průmyslu 2/2023, kterou zpracovalo Národní centrum průmyslu 4.0 Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Praha v 6/2023. V Analýze byly prezentovány i pohledy Petra Karáska na oblast práce s daty v průmyslových firmách.

Jaké v praxi pozorujete chyby při sběru dat? 

„Nejčastější problémy ve výrobních firmách při sběru dat se vyskytují v zaznamenávání odvedených výkonů a odepisování materiálu a položek v rámci vnitropodnikových toků. Zejména u malosériových, zakázkových a projektových výrob se to neděje okamžitě v reálném čase, ale často se dohání na konci měsíce, nebo dokonce po jeho skončení. Pak se stává, že se položky k jednotlivým zakázkám alokují chybně a výsledkem je, že s takto načtenými primárními daty se do podnikového ekonomického systému vnáší chyby, které už následně málokdo odhalí.“

Kde dělají firmy chyby ve vyhodnocování dat? 

„V praxi výrobních firem se setkáváme s tím, že řídící pracovníci, ale i lidé vyhodnocující procesy na základě výstupů z  informačních systémů, často neznají vnitřní procesní logiku a konkrétní parametrické nastavení vlastního ERP/MRP nebo plánovacího systému. Se systémem pracují jako s black boxem a bohužel nejsou pak schopni včas odhalit některé chybné informace, které systém poskytne. Jsou odkázáni slepě důvěřovat těmto výstupům, i když často postrádají logiku nebo jsou zavádějící.“

 Validují firmy data dostatečně? Jak lze validaci dat zlepšit? 

„Validovat data ve výrobní firmě lze dvojím způsobem. Jestli data dávají vzhledem k procesu a konkrétní situaci smysl a pak lze data validovat křížem mezi sebou, zda numericky navzájem odpovídají. S tou druhou oblastí nebývá problém, ale první oblast vyžaduje velkou zkušenost lidí, kteří musí rychle rozpoznat, zda data vystupující ze systému mají logiku, zda odpovídají situaci, nastavení výrobní linky, typu výroby apod. Zejména mladí auditoři z velkých poradenských firem s tím mají velké potíže a nezřídka to je zdrojem řady nedorozumění.“

Celá analýza ke stažení ZDE.