Kovosvit

16.9.2016 byla ukončena stabilizační fáze záchrany společnosti Kovosvit MAS Sezimovo Ústí.


Společnost Kovosvit se dostala v průběhu srpna do kritických obtíží, představenstvo i vrcholový management přestaly fungovat, zaměstnancům nebyla vyplacena mzda, řada dodavatelů, kterým nebyly dlouhodoběji placeny jejich dodávky přestala dodávat a dokonce firma čelila insolvenčnímu návrhu. Celkově se společnost v tomto období nacházela v chaosu. Tým krizových manažerů začal koordinovat činnost firmy (byť bez dostatečného oficiálního mandátu k řádnému řízení firmy) a ve spolupráci s dalšími subjekty pomohl zabránit fatálnímu vývoji situace. 16.9.2016 převzal vlastnická práva na společnost Kovosvit nový strategický/průmyslový investor. Společnost Ascalae mezitím připravila i prvotní analýzu situace ve firmě včetně rozboru některých kořenových příčin, které vedly ke vzniku problémů, do kterých se společnost za poslední měsíce a roky dostala, a to včetně prvotních návrhů principů nutného restrukturalizačního postupu.