Kam kráčíš Česká republiko aneb ČR za 25 let

Průzkum EY mezi předními českými odborníky, zástupci firem i veřejné správy, ale také zástupci mladé generace.

Závěrečný názor P.K. v rámci průzkumu o odhadovaném vývoji ČR v roce 2041 v oblasti organizace a správy státu, státního zřízení, školství, ale zejména uplatnění různých technologických postupů a věcí, jako například implementovaní čipů a komunikace lidí mezi sebou či placení v obchodech jejich prostřednicím, doprava teleportací, osobní asistenti-autonomní roboti, nepřetržité monitorování lidí atd. 

„Žít lidský život je jedinečným právem, velkou odpovědností a musí to přinášet i skutečnou radost z jeho prožívání (byť nikoliv nutně permanentně). U řady věcí zmíněných v dotazníku v souvislosti s technologickým a společenským vývojem marně přemýšlím, jestli budou schopny posílit právo na vlastní svobodný život, zvýšit odpovědnost za tento svůj život a zvýšit skutečné (nikoliv virtuálně uměle marketingově nakašírované) prožitky a radost ze života. Pokud nebudou tyto nové technologické inovace schopny zmíněné tři podmínky splňovat současně, asi nemá smysl, aby se vůbec rozvíjely a realizovaly.“