Je mobilita pracovní síly v ČR na nízké úrovni?

Z komentářů glosujících jednotlivé výstupy výzkumu potenciálu strojírenství v zemích střední a východní Evropy v rámci Studie českého strojírenství zpracované společností CEEC Research a prezentované v rámci setkání lídrů českého exportu na Pražském hradě 5.12.2017

Jak byste ohodnotili mobilitu pracovní síly? Jaké kroky ze strany státu byste nejvíce ocenili na podporu mobility pracovní síly?

Otázkou je, zda, kde a jakou mobilitu pracovní síly skutečně potřebujeme. Aktuálně jsme často díky nízké nezaměstnanosti a doslovném hladu po řadě profesí spíše svědky fluktuace, kdy zaměstnanci „cestují“ mezi firmami s cílem „vyobchodovat“ si lepší podmínky, aniž by sami aktivně pracovali na zlepšení své nabídky (např. formou vzdělávání či jiného osobního rozvoje). Odchody mladých lidí s potenciálem rozvoje do velkých měst bohužel komplikují život významné části strojírenských podniků, které se z historických důvodů rozvinuly v krajích a obcích vzdálenějších od Prahy, Brna, Ostravy apod.

 

Přivítali byste zavedení EURA v ČR?

Do našeho praktického života se Euro promítá postupně stále více a více. Řada plateb mezi tuzemskými rezidenty je již v Eurech a také fluktuace koruny vůči Euru je aktuálně relativně malá, a pokud se vyskytla, tak byla i dostatečně predikovatelná. Takže bychom namísto ideologicky postavené otázky, zda a kdy musíme nebo nemusíme deklarovat přijetí Eura měli raději nechat vývoj plynout volně samospádem nějakým Dánským směrem, kdy praktické použití Eura v české ekonomice se bude vůči koruně postupně rozšiřovat a stabilizovat, ale pro případ nutnosti si ČR, jako malá, pružná, otevřená a exportně orientovaná ekonomika uchová možnost jakési záložní záchranné brzdy v podobě možnosti ve výjimečných situacích případně zasáhnout.