Přednášky, konference

Připravované akce a přednášky

 • Co se mi nepovedlo – seminář analyzující chyby a nedostatky při krizovém řízení; CAIM (společně s J. Dolejšem); první seminář proběhl velmi úspěšně 19.10.2021 a druhý běh se připravuje v roce 2022 opět na podzim
 • Česko v době dluhů 2022 - 6. ročník exkluzivní odborné debaty magazínu Právní rádce a týdeníku Ekonom na téma dluhového zatížení obyvatel a podniků v České republice. Tentokrát formou setkání v Economia Back Stage, nebo v nových prostorách budovy Missouri Park v Karlíně. Součástí setkání budou dvě panelové diskuse živě streamované na web Ekonom.cz a HN.cz, zároveň přímá účast vybraných diváků přímo na setkání a natáčení. Moderuje: Alžběta Vejvodová, Martin Drtina – červen 2022. Petr Karásek je pozván jako panelista do panelu „Firmy bez peněz“, který se bude zabývat problematikou tzv. zombie firem, takových, které sice ještě nevyhlásily insolvenci, prakticky však nezvládají splácet své dluhy, platí jen úroky. Jak dlouho mohou takové firmy přežívat? Jak rozpoznat začínající podnikovou krizi a jak ji efektivně řešit?

Přednášky, které již proběhly

Témata některých vybraných přednášek na odborných konferencích organizovaných Českou asociací interim managementu, Hospodářskou komorou ČR (Praha, Brno, Ostrava, Břeclav ...), Turnaround Management Association, Českou manažerskou asociací, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, vzdělávacími agenturami (např. IPA Slovakia, TOP Vision...), vysokými školami (VŠE Praha, VŠB-TU Ostrava), předními firmami (Siemens, ERSTE) či dalšími institucemi (Žofínské fórum, AUTOSAP, FORBES apod.) od roku 2008:

 • Strategie v projektech restrukturalizace - přednáškový blok programu InterLeader – Praha, 17.2 2021
 • Jak se efektivně snažit získávat zakázky pro interim manažery (i v době koronavirové)  - Obsah přednášky Petr Karásek, prezentace a grafická úprava Radka Šušková;  Videokonference – Česká asociace interim managementu; 21.1.2021
 • Krize jako síto, oddělí schopné podniky od těch ostatníchPřednáška na Strojírenském fóru ČR společně s Miroslavem Singerem, Martinem Wichterlem a Lucií Teislerovlou. 24.11.2020. Přednáška  objasňuje, co to vlastně krize obecně je, jakými zákonitostmi se podniková krize většinou projevuje – a to jak při jejím postupném vzniku, tak i při jejím řešení. Podniková krize je většinou vnímána pouze z pohledu ekonomického, případně obchodního či personálního, ale má i svůj výrazný rozměr mentální. Právě firmy, resp. jejich majitelé či managementy, kteří jsou dostatečně mentálně připraveni na možné změny ve svém okolí, na trhu, na změny vyvolané poptávkou či konkurencí, mají znatelný náskok před podnikateli, kteří jen pasivně reagují sledujíce s obavou změny udávající se v jejich okolí. Určitě nejde o jednoduchou situaci, ale na druhou stranu není neřešitelná. Vitalita, neboli chuť a schopnost přežít za každé situace je vlastností nejen živých organismů, ale jde i o vlastnost firem jako takových. Cílem této přednášky bylo i posílit vědomí podnikatelů a managementů, že právě aktivní přístup v hledání nových příležitostí vzniklých v důsledku rozpadu relativně ustálených nebo do značné míry předvídatelných poměrů ve společnosti a na trzích před koronakrizí je šancí pro budoucí existenci firmy.
 • Strategický restart podniků v období po koronakrizi. Jak přepnout z krizového řízení podniků do režimu zotavení a případně i strategického rozvoje. Názory a zkušenosti krizového a restrukturalizačního manažera v rámci prestižní konference „Podpora rozvoje průmyslu v České republice“, která se konalo dne 24. 6. 2020 v Brně, v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre
 • Krizový management firem – Podpora firem, hrozby, příležitosti – v rámci konference  „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se konalo dne 17. 6. 2020 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn v Brně; https://www.youtube.com/watch?v=NdKAC-KzM0Y (čas 4:39-6:11)
 • Na co se nyní zaměřit v provozech firem?  - Rozbor pohledů na strategickou, finanční, právní i etickou oblast;  Videokonference Turnarond Management Association ČR; 22. 4. 2020
 • Strukturální změny v automobilovém průmyslu – panelová diskuse; 
        Restrukturalizační fórum  TMA, Česká národní banka Praha, 5. 12. 2019
 • Kulatý stůl CAIM; New Dimension Frýdek Místek; 10/2019
 • Interakční dynamická strategie; Interleader-Inventa; Praha 10/2019
 • Návštěvní den u krizových manažerů; Petr Karásek a Václav Korcan pro firmy Boskovické průmyslové zóny; Gatema Boskovice 09/2019
 • Přednáška na téma praxe restrukturalizací v automobilovém a dodavatelském průmyslu ČR a SR – konference NEWMATEC 2019, kterou pořádalo Združenie automobilového priemyslu SR 03/2019 v Šamoríně
 • Záchrana ESSA Czech spol. s.r.o. - příklad vzájemné pomoci členů AUTOSAP -  Valná hromada AUTOSAP Průhonice, 12/2018
 • Za obzorem číhá krize - jak připravit SME podnik na její příchod, aneb poučení z případů podniků, které neustály důsledky předchozích krizí - blok v rámci Restrukturalizačního fóra TMA v České národní bance 11/2018
 • Vemte talent do svých rukou - konference pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje se zaměřením na rozvoj talentů pro budoucí profesní uplatnění - Příbor, 10/2018
 • Třetí běh vzdělávání insolvenčních správců v oblasti ekonomiky a řízení podniku, Praha, 5-7/2018
 • Druhý běh vzdělávání insolvenčních správců v oblasti ekonomiky a řízení podniku, Praha, 11/2017
 • Restrukturalizační Bakaláři – tři restrukturalizační minipříběhy s následnou panelovou diskusí hlavních příčin problémů – Restrukturalizační fórum TMA v České národní  bance 31.10.2017 (spoluaktéři V. Korcan, J. Šmíd, L. Novák a D. Hříbal)
 • Odborné semináře pro insolvenční správce se zaměřením na oblast ekonomiky a řízení podniků, včetně specifik podniků v krizi – 4,5,6 a 9/2017
 • Strategie v projektech restrukturalizace - přednáškový blok programu InterLeader společně s dalšími spolupřednášejícími I. Pilným, J. Ciencalou a G. Berdárem – 9/2017
 • ČMA pořádala v rámci aktivit Brno Business Clubu Setkání s Petrem KaráskemBrno 3/2017
 • Krizové řízení v akci – resuscitace, restrukturalizace, revitalizace, renesance; 
   Prezidentský seminář České společnosti pro strategické řízení; Praha 1/2017
 • Moderní trendy a postupy v managementu se zaměřením na dynamické změny v podnicích;
  Konference pořádaná CAIM ve spolupráci s AUTOSAP a IVECO BUS, Vysoké Mýto 11/2016
 • Využití interim managementu při restrukturalizacích firem;
  Prezentace unikátního průzkumu mezi majiteli firem, bankéři, právníky, insolvenčními správci, poradci a manažery na Restrukturalizačním fóru v České národní bance; Praha 11/2016;  výsledky průzkumu včetně závěrů následné panelové diskuse ke shlédnutí ZDE
 • Soft faktory krizového řízení; Konference HIDA/AOTS; Ostrava 10/2016
 • Vliv značky při záchraně nebo restrukturalizaci firmy; Konference Sova B2B; Brno 10/2016
 • Technické vzdělávání mládeže – nový trend našeho školství?; Žofínské fórum; Praha 10/2015
 • Případová studie restrukturalizace výrobní firmy; konference managementu Siemens ČR; Ostrava 6/2015
 • Efektivní vztahy mezi majiteli a (interim) manažery; konference CAIM a Krajské hosp. komory Ostrava; Ostrava 5/2015
 • Uplatnění krizového řízení při restrukturalizaci firem; Practical management; Olomouc 5/2015
 • Role interim manažera při restrukturalizaci v malém a středním podnikání;
  Konference pořádaná Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR; Praha 6/2014
 • Zkušenosti z řízení firem; Konference pořádaná bankou Erste a magazínem Forbes; Praha 6/2014
 • Role vlastníků a role interim manažerů při restrukturalizaci firmy; konference pořádaná OHK Břeclav a KHK Brno; Brno 6/2014
 • Proces vyhledávání interim manažerů z pohledu interim manažera; Konference CAIM; Praha 10/2013
 • Nové trendy a vývoj interim managementu v ČR a v Evropě; konference CAIM; Praha 10/2013
 • Specifika restrukturalizací středních a malých podniků;
  Restrukturalizační fórum – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; Praha 10/2013 
 • Vztahy mezi vlastníky a manažery ve středních a malých podnicích; Konference CAIM; Praha 5/2013
 • Krizový management jako disciplína interim managementu; RFT-Krajská hosp. komora Ostrava; Ostrava 1/2013
 • Případová studie restrukturalizace obchodně výrobní skupiny; TOP Vision; Chocerady 3/2008

Přednášky na mezinárodních odborných konferencích:

 • Přednáška na téma praxe restrukturalizací v automobilovém a dodavatelském průmyslu ČR a SR – konference NEWMATEC 2019, kterou pořádalo Združenie automobilového priemyslu SR 03/2019 v Šamoríně
 • Strategické riadenie zmien vo firmách – použitie krízového manažmentu.
  Konference Slovenské asociace interim managementu; Bratislava 6/2016
 • Kam kráčí management? Očekávání manažerů vs. zástupců generace Y.
  Konference pořádaná Českým velvyslanectvím ve Vídni a ČMA; Vídeň 4/2016
 • Použití krizového řízení jako nástroje pro cestu k prosperitě; Mezinárodní Karpatský logistický kongres; Jeseník 10/2015
 • Případová studie využití krizového řízení ve výrobním podniku; Konference Výrobný menežment - IPA Slovakia; Žilina 10/2015
 • Rebirth of the Automotive Industry legend (case study); Central & Eastern Automotive Forum; Prague 10/2015
 • Záchrana společnosti TATRA – případová studie; Konference českého automobilového průmyslu; Brno 10/2015
 • Turnaround and crisis management in automotive;
  Euroforum – Conference of the German Automotive Industry (commercial vehicles); Munich 3/2015
 • Expected Development of the Automotive Industry of the Czech Republic; Konference českého automobilového průmyslu; Brno 10/2014
 • Crisis management as tool for turnaround in automotive; Central & Eastern European Automotive Forum 2014; Prague 10/2014
 •  Interim Management – Key to Success; Turnaround Management Forum; Czech National Bank; Prague 10/2012

  Přednášky a semináře na vysokých školách v rámci předmětů:

 •  Krizové řízení (VŠE Praha)
 • Organizace, jako disciplína řízení (ČVUT Praha)