Vliv emisních předpisů na trh vozidel

Komentáře pro ekonomický magazín k aktuální situaci na trhu vozidel.

Jak se projeví nové emisní předpisy v cenách automobilů, zdraží? Nepovede zdražení k tomu, že se zpomalí obměna vozového parku a že se ještě sníží podíl aut prodávaných privátním zákazníkům? Nové emisní předpisy vyvolávají razantní omezení nabídky aut se spalovacím motorem v kategorii mini. Co to může vyvolat na trhu nových i ojetých aut?

Podmínky pro výrobu nových vozidel pravděpodobně výrazně ovlivní kupní cenu těchto vozidel, a to tak, že relativně nejvýrazněji u menších kategorií. Tyto nákupní segmenty jsou však orientovány na skupiny kupujících, kteří jsou na cenu citliví, nebo dokonce nemají dostatečné zdroje na nákup dražších vozidel. Pokud ke svému životu či profesi vozidlo potřebují, nezbude jim než se pokusit co nejdéle udržovat v provozu svůj stávající automobil, nebo nakoupit starší ojetinu. Pro trh ojetin to bude povzbuzením, ceny „klasických“ ojetin budou zřejmě taženy touto poptávkou nahoru, ale současně to bude znamenat opětovné stárnutí vozového parku. Vyšších segmentů vozidel se to spíše dotkne méně – relativní zdražení vozidel vyšší střední třídy nebude tak velké a také firmy, zejména pro své manažery, budou schopny akceptovat nárůst cen. Neznámou bude jen budoucí cena těchto emisně pokrokovějších ojetin, zejména elektromobilů. Tu určí teprve reálná praxe s odstupem nějakých 3 – 5 let.

 

Z trhu mizí celá řada spalovacích motorů, které řidiči považovali za spolehlivé a racionální. Nepřeplňovaný čtyřválec odchází do historie, ne každému však vyhovuje několikráte přeplňovaný tříválec, natož elektropohon. Nepovede to k tomu, že lidé budou svá auta udržovat při životě, dokud to jen trochu bude možné? Co z toho budou mít výrobci náhradních dílů a servisy?

Klasický spalovací motor ještě neodchází na smetiště dějin. Bude tu sloužit přinejmenším do roku 2050. Byť jeho podíl ve vozovém parku poklesne, časem se vytvoří rovnováha mezi klasickými a moderními způsoby pohonu. Některé oblasti budou plně elektrifikovány, jiné z části, ale najdou se i segmenty, kam elektropohony či hybridy pravděpodobně neproniknou, nebo v nich nebudou hrát významnou roli. Tedy ani všichni mechanici klasických motorů nepřijdou o práci. O to spíše, že zejména v první fázi, dokud provozně a ekonomicky nebudou elektromobily vykazovat lepší vlastnosti než stávající vozy s klasickým pohonem, budou významné skupiny uživatelů udržovat své dosavadní klasické automobily při životě stůj co stůj. A to za pomoci oněch mechaniků i výrobců potřebných náhradních dílů.

Elektromobil je starší než automobil se spalovacím motorem. Je z principu jednodušší, spolehlivější, dá se lépe a jednodušeji ovládat. Je tišší a má téměř nulové lokální emise (bohužel ty celkové emise „well to wheel“ ale nejsou zanedbatelné, byť se řada demagogů snaží tuto skutečnost bagatelizovat). Také provozní náklady by neměly být vyšší, spíše naopak (i při srovnatelné daňové zátěži na použitou energii).  Nicméně ani tyto výhody nestačí, aby si uživatelé dobrovolně v konkurenci vozidel s klasickým vozem se spalovacím motorem elektromobil masově v současné době nakupovali. Provozní vlastnosti, zejména zatím omezený dojezd, vyšší hmotnost zásobníků energie, nedostatečná nabíjecí infrastruktura pro běžné uživatele, zatím nevyřešené otázky bezpečnosti (způsob hašení při havárii) a ekologické likvidace baterií a zejména stále znatelně vyšší pořizovací náklady nevytvářejí dostatečnou „dobrovolnou“ poptávku, která by překonala bariéry pro masový nákup a používání. Vynucení nákupů elektromobilů snižováním či omezováním nabídky automobilů s klasickým spalovacím motorem nebo  vytvářením obstrukcí pro jejich používání přirozenou poptávku po elektromobilech zásadním způsobem nevybudí. A pokud z donucení v důsledku nemožnosti jiné smysluplné volby obyvatelstvu nezbyde, než elektromobily jako náhradu za doslouživší starší vozy nakupovat, dříve či později se to projeví různou formou nárůstu nespokojenosti ve společnosti, zejména u nízkopříjmových skupin obyvatel či běžné střední třídy.  Spalovací motor v oblasti ekologie a ekonomiky provozu udělal za poslední dvě tři dekády neuvěřitelný pokrok a stále ještě nevyčerpal veškerý svůj potenciál ke zlepšení.  Řešením by tedy mohl být racionální postupný paralelní rozvoj moderních pohonů v konkurenci se stále se ještě vylepšujícími klasickými spalovacími motory. Otevřený tržní souboj mezi vlastnostmi různých řešení pak ustálí nabídku a poptávku po různých řešeních do dynamické rovnováhy, ve které se postupně bude zřejmě čím dále prosazovat i elektromobilita. Ale nepůjde to tak rychle, jak si někteří ideologicky zaměření idealisté představují.