Návratnost investic do vědy a výzkumu.

Byznys Echo magazínu Ekonom 3/2015

Investuje se podle vás v Česku dostatečně do vědy a výzkumu?

PK: „Pojem investice je obecně spojen vždy s očekáváním návratnosti investovaných prostředků. Očekávání návratnosti, resp. skutečného přínosu investic učiněných do vědy a výzkumu není dle mého názoru v ČR naplňováno v dostatečné míře.“