Diplomacie by měla mít hlavní prioritu v hájení hospodářských zájmů země.

10.6.2014- z vystoupení P.K. na konferenci pořádané Magazínem Forbes a Erste Bank na téma export a jeho podpora.

„Zahraniční služba státu – tedy diplomacie – by měla mít hlavní prioritu v hájení a ochraně hospodářských zájmů České republiky, jejích firem a jejích občanů tak, jako je tomu u většiny v této oblasti vyspělých zemí. Konkurenti českých firem na exportních trzích jsou převážně financováni jejich domácími bankami (Francie, Německo, Rusko …), které značně zohledňují národní hledisko a podporu národního exportu.“