Trh EU patří k těm nejnáročnějším. Pokud se na něj české podniky orientují, nemůže to být považováno za chybu

Z komentářů glosujících jednotlivé výstupy výzkumu potenciálu strojírenství v zemích střední a východní Evropy v rámci Studie českého strojírenství zpracované společností CEEC Research a prezentované v rámci setkání lídrů českého exportu 9.5.2017 v Praze

Jaké jsou podle vás příčiny vysokého podílu exportu do zemí EU? Je to pro ČR pozitivní nebo by mělo dojít k větší teritoriální diversifikaci exportu?

 Trh EU patří k těm nejnáročnějším. Pokud se na něj české podniky orientují, nemůže to být považováno za chybu. Problémem však může být struktura exportu. Tedy pokud převažují subdodávky s nižší přidanou hodnotou, na jejichž základě následně podniky v dalších státech EU generují profit, jehož redistribuce je pak ovlivněna více sídlem korporací, než skutečnými schopnostmi techniků, dělníků i lokálního managementu.

Jak hodnotíte kvalitu infrastruktury v ČR? Jaké investice ze strany vlády byste nejvíce ocenili?

Nejvíce bych ocenil, pokud by vláda zavedla pro každý plánovaný infrastrukturní projekt jednoduchou analýzu vyhodnocení vlivu času a průtahů při přípravě a realizaci daného projektu na kvalitu života společnosti a ekonomiku státu. Nejde samozřejmě o nekonečnou papírovou válku podobnou studiím EIA, ale alespoň o uvědomění si dopadů časových průtahů na společnost i ekonomiku.